KCF u brojkama

Fond podržava stručno obrazovanje i obuku na Kosovu

Fond će raditi do 2025. godine

5 poziva za dostavljanje predloga projekata

Fond ima za cilj da pruži podršku oko 20 projekata

U projekte koje sprovode institucije za stručno obrazovanje i obuku i kompanije biće uloženo do €5.800.000

Svaki projekat će biti podržan sredstavima od 100.000 do €600.000.