Raspored on-lajn info aktivnosti

Kosovo čelendž fond organizuje on-lajn informativne događaje putem Zoom platforme kako bi pružio više informacija o poboljšanju kvaliteta programa kooperativnog obrazovanja i obuke na Kosovu.

Raspored on-lajn događaja će biti blagovremeno dostupan.