Ko smo mi?

Kosovo čelendž fond (KCF) kao program finansiranja ima za cilj da ojača relevantnost tržišta rada povećanjem kvaliteta stručnog obrazovanja i obuke, što za posljedicu ima povećanje zapošljivosti učesnika SOO. KCF doprinosi kvalitetu i efektivnosti programa kooperativnog obrazovanja ulaganjem u adekvatne objekte i radionice za obuku, opremu i mašineriju u stručnim školama, kao i redovnom i adekvatnom upotrebom takvih objekata od strane nastavnika i trenera u školama.

Kosovsku ekonomiju pokreću mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), koja obezbeđuju 99% zaposlenosti u zemlji. Dok na Kosovu oko 50% učenika u srednjim školama pohađa jednu od 67 javnih škola za stručno obrazovanje i obuku, preduzećima je teško da regrutuju kvalifikovanu mladu radnu snagu. SOO ima potencijal da premosti jaz između ponude i potražnje radne snage, obučavajući učenike tehničkim i primenjivim veština koje su im potrebne da bi bili zapošljivi i produktivni.

KCF nastoji da podigne sveukupni kvalitet SOO i uskladi ga sa potrebama tržišta rada i ima za cilj jačanje ekonomskog razvoja orijentisanog na zapošljavanje na Kosovu u skladu sa Procesom stabilizacije i pridruživanja EU.

Fond je osnovan na inicijativu Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ), sredstva su poverena Nemačkoj razvojnoj banci (KfW), a projekat sprovodi Ministarstvo prosvete i nauke (MES).

Od svog osnivanja 1948, KfW (Nemačka razvojna banka) ostala je verna svojoj misiji da podržava promene i podstiče ideje okrenute ka budućnosti – u Nemačkoj, Evropi i širom sveta. Projekte i programe koje promoviše KfW Razvojna banka predlažu vlade partnerskih zemalja, tako da razvojne strategije i strukture dotičnih zemalja čine osnovu saradnje.

Ministarstvo prosvete i nauke (MES) je odgovorno za sprovođenje projekta, uz podršku stručne Jedinice za upravljanje fondom (JUF).