Šta radimo?

Fond podržava projekte koje zajednički sprovode institucije za stručno osposobljavanje i partnerska preduzeća koja se uključuju ili planiraju da se uključe u aktivnosti dualne obrazovanje i obuke. Konzorcijumi mogu dobiti podršku za razvoj novih programa ili proširenje i poboljšanje postojeće ponude obuke. Grantovi se dodeljuju konzorcijumima koji su uspešno prošli obe faze procesa selekcije

Fond pruža finansijsku i prateću podršku odabranim konzorcijumima za:

Prednosti za institucije za stručno obrazovanje i obuku koje učestvuju

Prednosti za preduzeća koja učestvuju

…I sve ove prednosti koje vode do….

Prednosti za učenike