Projekti predloženi za finansiranje – Drugi poziv KCF-a

drugi poziv kcf-a projekti predloženi za finansiranje

Drugi poziv Kosovo čelendž fonda za izražavanje zainteresovanosti, koji je bio otvoren od 21. novembra 2022. do 3. februara 2023. godine, pozvao je konzorcijume koji se sastoje od instituta za stručno osposobljavanje i preduzeća na Kosovu angažovanih u kooperativnim programima stručnog obrazovanja i obuke (VET), da se prijave.

Tokom početne faze poziva, sve primljene prijave su podvrgnute rigoroznoj proceni podobnosti, što je dovelo do uži izbor 13 konzorcijuma. Odabrani konzorcijumi su zatim pozvani da razviju sveobuhvatne predloge projekata, sa rokom za podnošenje do 23. juna 2023. godine.

U narednoj fazi evaluacije, eksterni stručnjaci specijalizovani za procese selekcije pregledali su i ocenili prijave na osnovu unapred definisanih kriterijuma selekcije. Ovi kriterijumi su obuhvatali ocenu projektnih koncepata, izvodljivosti, verodostojnosti i nivoa ambicije svojstvenog svakom podnetom projektu. Za finansiranje je predloženo osam projekata. Listu pobedničkih konzorcijuma možete preuzeti na dugmiću ispod.

Kosovo čelendž fond upućuje iskrene čestitke pobedničkim konzorcijumima i želi im uspešno sprovođenje njihovih projekata.

Share