Projekti predloženi za finansiranje – Prvi poziv KCF-a

projekti predloženi za finansiranje kosovo kcf

Kosovo čelendž fond otvorio je Prvi poziv za izražavanje zainteresovanosti od 15. aprila do 13. juna 2021. godine i primio 23 prijave od konzorcijuma instituta za stručno osposobljavanje i preduzeća sa Kosova. Provere podobnosti i usklađenosti zasnovane na unapred definisanim kriterijumima u uži izbor su dovele 9 konzorcijuma. Ovi konzorcijumi su dalje pozvani da pripreme pune predloge projekata sa rokom za podnošenje do 1. oktobra 2021. godine.

U drugom koraku evaluacije, eksterni eksperti za selekciju su pregledali i ocenili prijave na osnovu skupa kriterijuma, procenjujući koncept, izvodljivost, verodostojnost, kao i ambiciju prijavljenih projekata. Na osnovu rezultata bodovanja pripremljena je rang lista, a za finansiranje predložena 4 najuspešnija projekta sa Kosova. Spisak uspešnih konzorcijuma možete videti OVDE.

Svim konzorcijumima čiji projekti nisu predloženi za finansiranje po prvom pozivu biće omogućena ponovna prijava. Planirano je da drugi poziv za izražavanje zainteresovanosti bude objavljen u narednim mesecima.

Share